WIJN
 

 
 
 
 
 
IN 2003 STICHTTEN WE DE WIJNGAARD PERDRIX-LASOUCHE
OP BASIS VAN VERSCHILLENDE PERCELEN DIE WERDEN AANGEPLANT
TUSSEN DE LATE JAREN 60 EN MIDDEN DE JAREN 80.